दुइ मुक्तक (२)

१. कोही थियो या थिएन आफ्नो बिर्सी सकेछुँ मैले ।दुख परो र रुदाँ पो एक्लो छुँ भन्ने बुझेछुँ अहिले ।।गाउँ बेशी सहर सबैतिर पुगी